Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty

Stanovy České obce sokolské

Výbor ČOS, který zasedal 25. 11. 2023, schválil změnu stanov s účinností od tohoto data. Odhlasovány byly tyto úpravy:

  • Splatnost členského spolkového příspěvku je nově sjednocena do 31. 3. Do této doby musí stávající členové uhradit členský spolkový příspěvek. Pokud příspěvek člen neuhradí, bude mu (po dodatečně poskytnuté lhůtě na úhradu) členství ukončeno vyškrtnutím výborem jednoty k 1. 5. 
  • Novým členem ČOS se zájemce stává až poté, co ho schválí výbor jednoty a (nově) zároveň uhradí členský  spolkový příspěvek (zájemce jej musí uhradit nejpozději do 30 dnů od schvální členství výborem jednoty). Pokud mají členové v ECZ-SOKOL vedenou svou e-mailovou adresu, systém je automaticky upozorní v případě, že u nich není evidovaná platba (i proto doporučujeme e-mailovou adresu uvádět). V takovém případě je nutné kontaktovat svou jednotu a příspěvek uhradit.

Podle svých Stanov byla Česká obec sokolská zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Úvodní články Stanov ČOS uvádějí: Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti. 

Ke stažení ZDE

 

 

Přihláška:

Elektronický formulář k přihlášení pro nové členy:

Odkaz na přihlášku do T. J. https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/00569496
Odkaz na žádost o změnu oddílu člena https://www.ecz-sokol.cz/clen/zmena-oddilu

 

Řád ČOS k ochraně osobních údajů ZDE

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČOS ZDE

 

Směrnice ČOS č. 03 2023 ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČOS ZDE