Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu 9. 10. 2019

20. 9. 2019

Mimořádná Valná hromada se bude konat ve středu 9. 10. 2019 v 17:30 hodin v sále Sokolovny na "Tyršově cvičišti" ve Vysočanech.

Informace k počtu delegátů za oddíly budou zveřejněny po schůzi Výboru jednoty dne 7. 10. 2019.

Do 4. 10. 2019 je nutné předat náčelnici a vedoucí sportů kompletní seznam členů oddílu včetně přihlášky, podepsaného souhlasu o zpracování informací a průkazové fotografie.

 

NÁVRH PROGRAMU MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

konané ve středu 9.10.2019 v 1730

na "Tyršově cvičišti" ve Vysočanech

 

1) Zahájení Valné hromady.

2) Schválení programu Valné hromady.

3) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Valné hromady.

4) Zvolení mandátové, návrhové a volební komise.

5) Hlasování o :

a) návrhu na odvolání K. Kladivové z KK TJ

b) návrhu na ukončení působení K. Kladivové v TJ

c) návrhu na řešení realizace grantu na okna v sálku hlavní budovy

d) návrhu řešení nesouladu v katastru nemovitostí

e) schválení záměru pronájmu prostor pro dětskou skupinu + stavebních úprav

6) Schválení způsobu financování stavebních úprav a nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí

7) Volba nového člena KK

8) Rozprava - diskuse.

Přestávka

9) Zpráva volební komise.

10) Usnesení Valné hromady.

11) Závěr VH.