Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omezení volného pohybu - nařízení vlády s účinností ode dne 24. dubna 2020

24. 4. 2020

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování

na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných

veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

-   nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření

    kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,

    popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou

    překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

-   společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při 

    sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

-   nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné

    šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny

    shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je

    nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob;

    v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických

    opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají

 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro trénink sportovců, pro

které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

-   trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

-   na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců,

     která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby

    z realizačního týmu,

-   mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost

    nejméně 2 metry,

-   sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích

    cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

-   na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci

    rukou,

-   nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné

    šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů

    za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech

    nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění

    zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst,

    kterých se běžně dotýkají ruce,

-   po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých

    tréninkových pomůcek;